loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Thực trạng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế người nghèo và chi của bảo hiểm y tế cho người nghèo năm 2007 tại thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Văn Bắc ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Đỗ Nguyên

Tác giả : Phạm Văn Bắc ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Đỗ Nguyên

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [6], [164] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 368.382

Chủ đề : 1. Bảo hiểm y tế -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Chăm sóc y tế -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Sức khỏe cộng đồng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20572
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20573 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top