loading

Sách, tuyển tập

Bên gò hoa bưởi : truyện ngắn / Xuân Thu

Tác giả : Xuân Thu

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 134 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 19667
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top