loading

Sách, tuyển tập

Hải Đăng Việt Nam - Mắt thần canh biển / Sông Lam, Thái Quỳnh sưu tầm, biên soạn

Tác giả : Sông Lam, Thái Quỳnh sưu tầm, biên soạn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 199 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 320.1509597

Chủ đề : 1. Chủ quyền -- Việt Nam. 2. Hải đăng -- Việt Nam. 3. Lãnh hải -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2527/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2528/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top