loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Изучеие физико-химических особенностей процессов, протекающих на поверхности минеральных дисперсий / Võ Đại Tú ;Научный руководитель : Яковлева А.А

Tác giả : Võ Đại Tú ;Научный руководитель : Яковлева А.А

Nhà xuất bản : Иркутский Государственный Технический Университет

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Иркутск

Mô tả vật lý : 22 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 572.51

Chủ đề : 1. Hóa sinh -- Tóm tắt. 2. Khoáng chất -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Nga.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20542
Phục vụ đọc tại chỗ
Top