loading

Sách, tuyển tập

Văn học Hán Nôm Hà Tây 10 thế kỷ / Nguyễn Tá Nhí, Phượng Vũ chủ biên

Tác giả : Nguyễn Tá Nhí, Phượng Vũ chủ biên

Nhà xuất bản : Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây

Năm xuất bản : 1997

Nơi xuất bản : Hà Tây

Mô tả vật lý : 531 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Chữ Hán Nôm. 2. Văn học Việt Nam -- Việt Nam -- Hà Tây.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 HV 720
Phục vụ đọc tại chỗ
Top