loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu giá trị của troponin I tim trong nhồi máu cơ tim cấp / Tạ Thị Thanh Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Huy Dung

Tác giả : Tạ Thị Thanh Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Huy Dung

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : hình vẽ, biểu đồ màu ; 21 cm

Số phân loại : 616.123

Chủ đề : 1. Dấu hiệu hóa sinh -- Sử dụng chẩn đoán -- Tóm tắt. 2. Hệ tim mạch -- Bệnh -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Nhồi máu cơ tim -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 5. Nhồi máu cơ tim -- Điều trị -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20519
Phục vụ đọc tại chỗ
Top