loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

The research on the assessment standards in physical educational in college and university in Vietnam = 越南普通高校体育工作评估标准的研究 / Nguyễn Thanh Đề

Tác giả : Nguyễn Thanh Đề

Nhà xuất bản : 北京体育大学

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : 北京体育大学

Mô tả vật lý : viii, 139 tr. : biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 530.0711

Chủ đề : 1. Vật lý -- Dạy và học (Đại học) -- Việt Nam. 2. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20552
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20553 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top