loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

越南发行足球彩票的可行性研究 = Vietnam football lottery issued feasibility study / Nguyễn Thị Mỹ Linh

Tác giả : Nguyễn Thị Mỹ Linh

Nhà xuất bản : 上海体育学院

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : 上海体育学院

Mô tả vật lý : [2], 146 tờ : sơ đồ, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 796.33

Chủ đề : 1. Bóng đá -- Việt Nam. 2. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20550
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20551 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top