loading

Luận án, luận văn

Изучеие физико-химических особенностей процессов, протекающих на поверхности минеральных дисперсий / Võ Đại Tú ;Научный руководитель : Яковлева А.А

Tác giả : Võ Đại Tú ;Научный руководитель : Яковлева А.А

Nhà xuất bản : Иркутский Государственный Технический Университет

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Иркутск

Mô tả vật lý : 141 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 572.51

Chủ đề : 1. Hóa sinh. 2. Khoáng chất. 3. Luận án -- Nga.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20540
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20541 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top