loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Извлечение никелия из производсвенных растворов с испльзованем сорбентов / Nguyễn Ngọc Anh Tuấn ; Научный руководитель В.И.Дукарев

Tác giả : Nguyễn Ngọc Anh Tuấn ; Научный руководитель В.И.Дукарев

Nhà xuất bản : Национальный исследовательский иркутский государсвенный технийческий университет

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Иркутск

Mô tả vật lý : 144 tờ : hình vẽ, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 669.7332

Chủ đề : 1. Hợp kim Nickel. 2. Luận án -- Nga. 3. Nickel -- Luyện kim. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20523
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20524 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top