loading

Luận án, luận văn

Genre interaction in Vietnamese prose from 1986 to present / Tran Viet Thien ; scientifics instructor : Nguyen Thanh Thi, Tran Huu Ta

Tác giả : Tran Viet Thien ; scientifics instructor : Nguyen Thanh Thi, Tran Huu Ta

Nhà xuất bản : University of Pedagogy, Ho Chi Minh City

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : 23 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.9223090034

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình -- Tóm tắt. 3. Văn phong văn học -- Tóm tắt. 4. Văn xuôi -- Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20516
Phục vụ đọc tại chỗ
Top