loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Sự tương tác thể loại trong văn xuôi Việt Nam từ 1986 đến nay / Trần Viết Thiện ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Thi, Trần Hữu Tá

Tác giả : Trần Viết Thiện ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Thi, Trần Hữu Tá

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iii, 219 tờ ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Tiểu thuyết Việt Nam -- Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 3. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 4. Văn phong văn học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20513
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20514 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top