loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Những chuyển biến kinh tế - xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (1993-2008) / Huỳnh Đức Thiện ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Sen

Tác giả : Huỳnh Đức Thiện ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Sen

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, [256] tờ : minh họa ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.95975

Chủ đề : 1. Công nghiệp hóa -- Việt Nam -- Nam Việt Nam -- 1993-2008. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh. 3. Vùng kinh tế -- Việt Nam -- Nam Việt Nam -- 1993-2008.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20507
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20508 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top