loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 / Nguyễn Việt Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Xuân Tiến, Trương Bá Thanh

Tác giả : Nguyễn Việt Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Xuân Tiến, Trương Bá Thanh

Nhà xuất bản : Đại học Đà Nẵng

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Đà Nẵng

Mô tả vật lý : [9], 159, [75] tờ : biểu đồ ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.1095978

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 2. Luận án -- Việt Nam -- Đà Nẵng. 3. Nông nghiệp -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia) -- Khía cạnh kinh tế. 4. Phát triển nông thôn -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20501
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20502 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top