loading

Sách, tuyển tập

Đường ôtô trong các vùng nhiệt đới và sa mạc

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : --?

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : ; 22cm

Chủ đề : 1. Đường -- Thiết kế và xây dựng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 1182/A
(K08.21_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 1183/A
(K08.21_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top