loading

Sách, tuyển tập

Mật mã cuộc đời dành cho người phụ nữ trẻ / Ngô Tín biên soạn

Tác giả : Ngô Tín biên soạn

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 331 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Phụ nữ -- Tâm lý học. 2. Phụ nữ -- Xử thế. 3. Tâm lý học ứng dụng..

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2435/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2436/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 19422
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top