loading

Sách, tuyển tập

Không có gì & không một ai / Nguyễn Đông Thức

Tác giả : Nguyễn Đông Thức

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 306 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786041015937

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5478/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5479/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5480/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 VN 834/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 835/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top