loading

Sách, tuyển tập

Một số vấn đề về Đảng cầm quyền và Đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ / Nguyễn Thị Hạnh chủ biên

Tác giả : Nguyễn Thị Hạnh chủ biên

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 163 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 324.273

Chủ đề : 1. Đảng chính trị -- Hoa Kỳ. 2. Hoa Kỳ -- Chính trị và chính quyền.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2081/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2082/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top