loading

Sách, tuyển tập

Ở hai đầu nỗi nhớ : tập truyện ngắn / Nhiều Tác giả ; Huy Linh tuyển chọn

Tác giả : Nhiều Tác giả ; Huy Linh tuyển chọn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 190 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786048557607

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Người lính trong văn học. 2. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2031/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top