loading

Sách, tuyển tập

Có một kẻ rời bỏ thành phố : tiểu luận và tản văn / Nguyễn Quang Thiều

Tác giả : Nguyễn Quang Thiều

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 178 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.922808

Chủ đề : 1. Tản văn. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1949/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1950/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top