loading

Sách, tuyển tập

Economic opportunities for women in East Asia and the Pacific : a regional overview

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : 200?]

Nơi xuất bản : [Washington, D.C.

Mô tả vật lý : 155 tr. : minh họa màu ; 28 cm

Số phân loại : 331.4095

Chủ đề : 1. Nữ doanh nhân -- Đông Á. 2. Nữ doanh nhân -- Vùng Thái Bình Dương. 3. Phụ nữ tự làm chủ -- Đông Á. 4. Phụ nữ tự làm chủ -- Vùng Thái Bình Dương. 5. Phụ nữ -- Đông Á -- Điều kiện kinh tế. 6. Phụ nữ -- Vùng Thái Bình Dương -- Điều kiện kinh tế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 4431
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top