loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Xác định tuổi người Việt qua sự phát triển của bộ răng vĩnh viễn (giai đoạn 6-24 tuổi) / Nguyễn Thị Bích Lý ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Đức Lánh

Tác giả : Nguyễn Thị Bích Lý ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Đức Lánh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 611.314

Chủ đề : 1. Con người -- Xác định tuổi -- Tóm tắt. 2. Khoa học về răng -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- T.P.Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20460
Phục vụ đọc tại chỗ
Top