loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu dọc mối quan hệ một số đặc điểm hình thái giữa răng sữa và răng vĩnh viễn trẻ em người Việt / Huỳnh Kim Khang ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Tử Hùng

Tác giả : Huỳnh Kim Khang ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Tử Hùng

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 611.314

Chủ đề : 1. Khoa học về răng -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- T.P.Hồ Chí Minh. 3. Răng -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20439
Phục vụ đọc tại chỗ
Top