loading

Sách, tuyển tập

臺南地區王爺信仰 / 陳宏田

Tác giả : 陳宏田

Nhà xuất bản : 臺南縣政府

Năm xuất bản : 民國 99 [2010]

Nơi xuất bản : 臺南縣新營市

Mô tả vật lý : 383 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

ISBN : 9789860261547

Số phân loại : 398.2109512

Chủ đề : 1. Wangye (Thần Trung Quốc) -- Sùng bái -- Đài Loan -- Đài Nam. 2. Đài Loan -- Đời sống xã hội và tập quán.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sách tìm hiểu về phong tục tín ngưỡng 'Vương Gia" ở khu vực Đài Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 HV 601
Phục vụ đọc tại chỗ
Top