loading

Sách, tuyển tập

SBC là săn bắt chuột : tiểu thuyết / Hồ Anh Thái

Tác giả : Hồ Anh Thái

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 343 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786041003118

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 549/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top