loading

Sách, tuyển tập

Từ Phú Xuân đến Huế : tự truyện. T.2 / Nguyễn Đắc Xuân

Tác giả : Nguyễn Đắc Xuân

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 322 tr. : tranh ảnh ; 20 cm

ISBN : 9786041013957

Số phân loại : 895.9228403

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập 2 : kể chuyện 3 năm tranh đấu chống chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm, chống Nguyễn Khánh, chống Thiệu Kỳ và chống Mỹ ở miềnb Trung, đặc biệt là ở Huế và Đà Nẵng. Thông qua phong trào đấu tranh đô thị ở miền Trung từ năm 1963 đến năm 1966, tác giả cho ta hình dung toàn bộ khung cảnh của xã hội miền Trung lúc đó. Và anh trở thành mục tiêu săn đuổi của các thế lực cầm quyền. Từ Phú Xuân Đến Huế là bộ tự truyện của nhà văn, nhà báo, nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân gồm có 3 tập viết về khoảng đời từ khi sinh ra đến ngày 30.4.1975 của tác giả.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 523/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 524/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2489/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2490/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top