loading

Sách, tuyển tập

Lao động và tiếp cận việc làm : báo cáo thị trường lao động, việc làm và đô thị hóa ở Việt Nam đến năm 2020 : học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế / Ian Coxhead ... [và những người khác]

Tác giả : Ian Coxhead ... [và những người khác]

Nhà xuất bản : Quỹ Châu Á

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 91 tr. : bảng, biểu đồ, sơ đồ ; 30 cm

Số phân loại : 331.1209597

Chủ đề : 1. Cung cấp lao động -- Việt Nam -- 2010-2020. 2. Thị trường lao động -- Việt Nam -- 2010-2020. 3. Việc làm -- Khía cạnh xã hội -- Việt Nam -- 2010-2020.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 4291
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 WB 4292
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top