loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đặc điểm địa chất, thạch luận granitoit khối Hải Vân, Bà Nà, Xuân Thu, Ankroet / Lê Đức Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Trung

Tác giả : Lê Đức Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Trung

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 162 tờ, kèm 5 tờ đính bản đồ màu : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 552

Chủ đề : 1. Địa chất. 2. Khoáng vật học. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh. 4. Mỏ và khoáng sản. 5. CD-Rom.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20424
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20425 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top