loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Lịch sử phát triển biến dạng mesozoi muộn - Kainozoi bồn trũng Cửu Long và lục địa kế cận và mối liên quan với hệ thống dầu khí / Tạ Thị Thu Hoài ; Người hướng dẫn khoa học : La Thị Chích, Phạm Huy Long

Tác giả : Tạ Thị Thu Hoài ; Người hướng dẫn khoa học : La Thị Chích, Phạm Huy Long

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 5, xii, 155 tờ, kèm 2 tờ đính bản đồ màu : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 551.4609597

Chủ đề : 1. Bể trầm tích -- Đồng bằng sông Mekong (Việt Nam và Campuchia). 2. Dầu khí -- Khía cạnh kinh tế -- Đồng bằng sông Mekong (Việt Nam và Campuchia). 3. Địa mạo -- Đồng bằng sông Mekong (Việt Nam và Campuchia). 4. Hải dương học -- Việt Nam -- Đồng bằng sông Mekong (Việt Nam và Campuchia). 5. Luận văn -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh. 6. CD-Rom.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20418
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20419 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top