loading

Sách, tuyển tập

Statistical handbook 1996 : states of the former USSR

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : [19-?]

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : tr. ; 27cm

Chủ đề : 1. Liên Xô -- Điều kiện kinh tế -- Thống kê.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 1556
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top