loading

Sách, tuyển tập

The informal sector in Vietnam : a focus on Hanoi and Ho Chi Minh city / Cling Jean-Pierre ... [et al.]

Tác giả : Cling Jean-Pierre ... [et al.]

Nhà xuất bản : The Gioi

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hanoi

Mô tả vật lý : 247 tr. : minh họa ; 24 cm

Số phân loại : 331.12509597

Chủ đề : 1. Khu vực không chính thức (Kinh tế học) -- Việt Nam -- Hà Nội. 2. Khu vực không chính thức (Kinh tế học) -- Việt Nam -- T.P. Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 4143
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top