loading

Sách, tuyển tập

Thơ dân tộc và miền núi đầu thế kỷ XXI

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 607 tr. : chân dung ; 21 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Văn học dân tộc thiểu số -- Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1063/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 1064/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top