loading

Sách, tuyển tập

Tự học tiếng Anh dành cho kế toán và nhân viên ngân hàng = Self-study English accountants and bank staff / Ngọc Linh, Tuấn Kiệt và nhóm biên soạn

Tác giả : Ngọc Linh, Tuấn Kiệt và nhóm biên soạn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 229 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Dạy và học. 2. Tiếng Anh -- Sách thành ngữ và đàm thoại (Dùng cho nhân viên kế toán). 3. Tiếng Anh -- Sách thành ngữ và đàm thoại (Dùng cho nhân viên ngân hàng).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1029/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1030/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top