loading

Có ý tưởng tiếp thị tốt là nắm bắt thành công/ Nhất Nguyên

Tác giả : Nhất Nguyên

Mô tả vật lý : Tr. 32

Chủ đề : 1. Bí quyết thành công. 2. Marketing. 3. Martha Guidry. 4. Ý tưởng tiếp thị.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Theo quan điểm của Martha Guidry, người đứng đầu The Rite Concept - tổ chức chuyên giúp các doanh nghiệp phát triển ý tưởng, thì những ý tưởng tiếp thị tốt quyết định phần lớn sự thành công của các sản phẩm, dịch vụ. Do đó, dù doanh nghiệp có quy mô lớn hay nhỏ hoặc đang ở bất cứ giai đoạn phát triển nào cũng cần có những ý tưởng tiếp thị tốt để làm nền tảng cho việc xây dựng thương hiệu của mình.

Top