loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Văn hóa Bách Việt vùng Lĩnh Nam trong quan hệ với văn hóa truyền thống ở Việt Nam / Nguyễn Ngọc Thơ ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Ngọc Thêm, Chen Yi Yuan

Tác giả : Nguyễn Ngọc Thơ ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Ngọc Thêm, Chen Yi Yuan

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 306.09597

Chủ đề : 1. Văn hóa -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20391
Phục vụ đọc tại chỗ
Top