loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ảnh hưởng của biện pháp luân canh và quản lý nước đến một số đặc tính đất và cân bằng NPK trên đất phèn nhẹ trồng lúa / Trần Quang Giàu ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Ngọc Hưng, Phạm Sỹ Tân

Tác giả : Trần Quang Giàu ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Ngọc Hưng, Phạm Sỹ Tân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Cần Thơ

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Cần Thơ

Mô tả vật lý : 24 tr. : biểu đồ ; 21 cm

Số phân loại : 631.84

Chủ đề : 1. Lúa -- Ảnh hưởng của chất khoáng đối với cây trồng -- Tóm tắt. 2. Phân hữu cơ -- Tóm tắt. 3. Phân vi lượng -- Tóm tắt. 4. Quản lý chất lượng nước -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20332
Phục vụ đọc tại chỗ
Top