loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu phản ứng hạt nhân (p, n) trên các bia nặng phục vụ cho thiết kế bia trong lò phản ứng điều khiển bằng máy gia tốc / Nguyễn Thị Ái Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Mộng Giao, Châu Văn Tạo

Tác giả : Nguyễn Thị Ái Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Mộng Giao, Châu Văn Tạo

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : hình vẽ, biểu đồ màu ; 21 cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Hạt (Vật lý hạt nhân) -- Nghiên cứu -- Tóm tắt. 2. Lò phản ứng hạt nhân -- Tóm tắt. 3. Máy gia tốc hạt -- Tóm tắt. 4. Mô hình tiêu chuẩn (Vật lý hạt nhân) -- Đo lường -- Tóm tắt. 5. Vật lý hạt nhân -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20342
Phục vụ đọc tại chỗ
Top