loading

Sách, tuyển tập

Tự sự 265 ngày : tập truyện ngắn / Hồ Anh Thái

Tác giả : Hồ Anh Thái

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 239 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 278/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top