loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu phát triển cảng container đầu mối khu vực phía Nam / Nguyễn Văn Khoảng ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Văn Nhiệm

Tác giả : Nguyễn Văn Khoảng ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Văn Nhiệm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Hàng hải

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hải Phòng

Mô tả vật lý : [9], [198] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 387.109597

Chủ đề : 1. Container. 2. Vận chuyển bằng container. 3. Vận tải đường biển -- Việt Nam -- Khía cạnh kinh tế. 4. Vận tải hàng hóa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20383
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20384 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top