loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Xác định nhu cầu năng lượng và axít amin tiêu hóa cho lợn Yorkshire làm giống ở các giai đoạn sản xuất / Vương Nam Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Lã Văn Kính, Trần Thị Dân

Tác giả : Vương Nam Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Lã Văn Kính, Trần Thị Dân

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 160, [40] tờ : biểu đồ, hình vẽ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 636.4085

Chủ đề : 1. Axit amin trong dinh dưỡng động vật. 2. Lợn -- Chăn nuôi. 3. Lợn -- Cho ăn và thức ăn. 4. Lợn -- Dinh dưỡng -- Nhu cầu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20381
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20382 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top