loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu vật liệu khởi đầu cho công tác lai tạo chọn giống đậu nành cho vùng ĐBSCL / Nguyễn Thúy Kiều Tiên ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Lang

Tác giả : Nguyễn Thúy Kiều Tiên ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Lang

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Cần Thơ

Mô tả vật lý : [12], 154, [90] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 633.34

Chủ đề : 1. Đậu nành -- Công nghệ sinh học. 2. Đậu nành -- Hạt giống. 3. Đậu nành -- Kỹ thuật trồng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20375
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20376 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top