loading

Luận án, luận văn

Phát triển các mô hình và thuật toán biểu diễn, xử lý, khai thác dữ liệu không gian và ứng dụng giải một số bài toán GIS / Nguyễn Minh Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Văn Kiếm

Tác giả : Nguyễn Minh Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Văn Kiếm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [3], xi, 157, [18] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 005.73

Chủ đề : 1. Hệ thống thông tin địa lý -- Chương trình máy tính. 2. Khai thác dữ liệu. 3. Quản lý cơ sở dữ liệu. 4. Thuật toán máy tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20343
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20344 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top