loading

Sách, tuyển tập

Trí tuệ xử thế của Thiền : tinh hoa tri thức nhân loại hiểu người, hiểu mình, thấu hiểu cuộc đời / Thư Ưng, Thiên Đan ; Hoàng Ngọc Cương dịch

Tác giả : Thư Ưng, Thiên Đan ; Hoàng Ngọc Cương dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 199 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 158.12

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Thiền. 3. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 741/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 742/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top