loading

Sách, tuyển tập

Bức tranh thay đổi thế giới : tập truyện ngắn / Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Tác giả : Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Nhà xuất bản : Phương Đông

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 169 tr. ; 17 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Phật giáo và văn học -- Việt Nam. 2. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 215/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top