loading

Sách, tuyển tập

Chống tham nhũng tại Inđônêxia : tăng cường trách nhiệm giải trình vì phát triển / Nguyễn Vũ Quỳnh Lâm ... [và nh.ng. khác] dịch ; Nguyễn Văn Thanh, Đinh Văn Minh hiệu đính

Tác giả : Nguyễn Vũ Quỳnh Lâm ... [và nh.ng. khác] dịch ; Nguyễn Văn Thanh, Đinh Văn Minh hiệu đính

Nhà xuất bản : Tư Pháp

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 267 tr. : biểu đồ ; 27 cm

Số phân loại : 364.132309598

Chủ đề : 1. Điều tra tham nhũng -- Inđônêxia. 2. Hối lộ -- Inđônêxia. 3. Tham nhũng -- Inđônêxia.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 4016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 WB 4017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top