loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

A laboratory simulation of municipal solid waste biodegradation in landfill bioreactors : dissertation / Nguyen Xuan Hoang

Tác giả : Nguyen Xuan Hoang

Nhà xuất bản : Technische Universität Dresden]

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : [Germany

Mô tả vật lý : xii, 118, xxiv tr. : minh họa (1 phần màu) ; 24 cm

ISBN : 9783934253780

Số phân loại : 628.4409597

Chủ đề : 1. Chất thải và xử lý chất thải -- Việt Nam. 2. Luận án -- Đức. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20319
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20320 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top