loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Study of the spiramycin biosynthesis and its regulation in streptomyces ambofaciens : thèse présentée pour obtenir le grade de Docteur en Science de l'Université de Paris-Sud XI / Nguyen Hoang Chuong

Tác giả : Nguyen Hoang Chuong

Nhà xuất bản : Université de Paris-Sud XI

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Orsay

Mô tả vật lý : 223 tờ : minh họa ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 572.45

Chủ đề : 1. Luận án -- Pháp. 2. Sinh tổng hợp. 3. Streptomyces ambofaciens.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20310
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20311 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top