loading

Luận án, luận văn

Influence of crop rotation on the composition of the microbial community colonizing rice straw residues in paddy rice soil in the Mekong river delta of Vietnam : dissertation presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Bioscience Engineering / Tran Van Dung

Tác giả : Tran Van Dung

Nhà xuất bản : Katholieke Universiteit Leuven

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Herverlee, Belgie

Mô tả vật lý : xv, 181 tr. : biểu đồ ; 24 cm

ISBN : 9789088262081

Số phân loại : 631.45209597

Chủ đề : 1. Bảo tồn đất -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 2. Luận án -- Bỉ. 3. Luân canh -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20298
Phục vụ đọc tại chỗ
Top