loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mô hình hóa toán học bài toán liên hợp cơ điện và áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn kết hợp thực nghiệm cho vật liệu áp điện / Nguyễn Trần Chân

Tác giả : Nguyễn Trần Chân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 537.2446

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Phương pháp phần từ hữu hạn -- Tóm tắt. 3. Vật liệu áp điện -- Mô hình toán học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20291
Phục vụ đọc tại chỗ
Top