loading

Luận án, luận văn

Khảo sát thành phần hóa học cây còng mù u (Calophyllum thorelii pierre) / Nguyễn Thị Lệ Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Diệu Liên Hoa, Nguyễn Minh Đức

Tác giả : Nguyễn Thị Lệ Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Diệu Liên Hoa, Nguyễn Minh Đức

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 26, 2 tr. : sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 572.5

Chủ đề : 1. Cây còng mù u -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Dược liệu học -- Tóm tắt. 3. Hóa dược -- Tóm tắt. 4. Hóa thực vật học -- Tóm tắt. 5. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20284
Phục vụ đọc tại chỗ
Top